775 685 817 lenka.lippertova.suchardova
pondělí-pátek, 08.00-20.00
Menu

Poradna

Obsah diskuse je možné nahrát si na diktafon.
Respektuji přání a zájem klienta, garantuji diskrétnost a slušnost. Veškeré informace o klientech považuji za přísně důvěrné.

Poradenství individuální

 • porozumění sám sobě, rozpoznání svých vnitřních rozporů
 • pročištění pohledu na soukromý i pracovní život
 • čím si komplikujeme život – nalezení a řešení příčin osobních potíží – jak dále postupovat
 • řešení konkrétní situace či problému – jak napříště problému předcházet nebo jej řešit
 • pochopení a vyrovnání se s minulými i současnými životními situacemi
 • nalezení sebedůvěry a sebejistoty – tipy ke zlepšení osobního sebehodnocení
 • překonávání stereotypů, zábran, škodlivých návyků
 • využívání sebe sama – jak rozvíjet a správně využívat své tělo
 • nalézání životního smyslu, životních cílů a rolí – postupy a možnosti k jejich dosažení
 • mysl, tělo a stres – zmapování stresorů v osobním i profesním životě a jejich zvládání
 • efektivní rady, techniky a postupy pro zvládání napětí v rozmanitých oblastech života
 • zvládání emocí – vliv emocí na změnu vašeho těla – uplatnění emocí pozitivních
 • posílení sebeovládání – řešit konflikt s „chladnou hlavou“ – říci „ne“ bez pocitu viny
 • inventura důležitých oblastí života – práce, finance, domov, lidé, tělo…
 • jak mít svůj čas pod kontrolou
 • „první pomoc“ když strach, stres a jiné záležitosti omezují život

Poradenství partnerské

 • výběr nejvhodnějšího partnera
 • poznání osobního profilu partnera
 • nacházení společných motivů, zájmů a cílů – náhled a porozumění si navzájem
 • doporučení způsobu komunikace
 • řešení praktických otázek společného života
 • nejvhodnější naplánování svatby, otěhotnění
 • nalezení příčin a řešení konfliktu či krize a jak v dané situaci postupovat
 • utváření „partnerských dohod a pravidel“
 • nalézání společných postupů při výchově dětí
 • řešení konfliktů vzniklých spolužitím dvou či tří generací
  a další

Poradenství, týkající se dětí

 • pochopení psychiky Vašeho dítěte – jaké skutečně je – charakterové vlastnosti
 • životní dráha dítěte
 • nadání dítěte – nejvhodnější koníčky a kurzy
 • slabiny dítěte – možný neúspěch
 • možnosti výběru vhodného studia
 • volba povolání
 • výběr jména
 • vztahy mezi rodiči a dítětem – dětmi, mezi sourozenci…

Poradenství situační

 • výpočet svatby, otěhotnění
 • koupě bytu, domu
 • výpočet nejvhodnějšího dne k provedení jakéhokoliv operativního zákroku (také plastické ch.)
 • založení firmy, jméno firmy
 • a další

Poradenství personální

 • výběr nového vhodného zaměstnance a jeho stabilizace ve firmě (metody určené k identifikaci rysů osobnosti, typologie osobnosti – temperamentu – diagnostika, chování a charakterové vlastnosti kandidáta, jeho schopnosti a dovednosti k výkonu dané profese)
 • písemné vyhodnocení každého zaměstnance a jejich rozdělení na perspektivní a neperspektivní
 • kariérový pohyb v organizaci – přemísťování zaměstnanců – zlepšení nebo zvýšení výkonu zaměstnanců díky správnému pracovnímu zařazení
 • výběr optimálního pracovního kolektivu, jeho doplňování a dotváření
 • efektivní vzájemné propojení potřeb zaměstnance s požadavky zaměstnavatele
 • upevnění sebevědomí a pozitivního myšlení v soukromí i v práci
 • zjišťování potřeb jednotlivců či skupin
 • rozvíjení pracovních vztahů – překonávání pracovních překážek a problémů, předcházení konfliktním situacím na pracovišti

Poradenství písemné

Dostávám od Vás denně mnoho dopisů a e-mailů s žádostí o odpověď.
Z časových důvodů odpovídám pouze na některé z nich, není pro mě možné odpovědět na všechny tyto dopisy.