775 685 817 lenka.lippertova.suchardova
pondělí-pátek, 08.00-20.00
Menu

Kurzy

Vzdělávací kurzy jsou nejčastěji realizovány ve skupinách složených z jednotlivých přihlášených zájemců, a to pro 5 – 12 účastníků. Je však možné dohodnout i jiný počet účastníků. Vše je vždy nutné projednat telefonicky a zaplatit zálohu ve výši 1 000 Kč, protože kapacita kurzů je omezená.

Je rovněž možné uskutečnit kurz ve vašem bydlišti s minimálním počtem 8 zájemců. Po dohodě s Vámi přijedu ve společně stanoveném termínu.

Témata každého kurzu jsou rozložena do 2 dnů po 8 hodinách výuky.

Každý posluchač obdrží tištěná skripta, různé pomocné studijní materiály a na závěr každého kurzu certifikát.

Nabízím následující vzdělávací kurzy

Kurz numerologie I. – SEBEPOZNÁNÍ

Cílem kurzu je posluchače seznámit, jaké možnosti nám numerologie nabízí, jak se orientovat v základních výpočtech, a jak chápat kombinace a souvislosti mezi čísly a našimi životními osudy. Využitelnost numerologie v praktickém životě.

Cena víkendového kurzu: 3 000 Kč

přihlásit se

Kurz numerologie II. – VZTAHY

Účelem kurzu je porozumět našim každodenním problémům ve vztazích a pochopit, kdy a za jakých okolností vztah působí na oba partnery ničivě a naopak jakým způsobem dospívá vztah k harmonickému rozvoji, co člověk do vztahu vkládá a co od něj získává.

Cena víkendového kurzu: 3 400 Kč

Kurz numerologie III. – zdraví

Kurz je určen pro ty, kteří se zajímají o psychosomatiku a zdravotní diagnostiku. Každá nemoc či nehoda má svou duševní příčinu. Je výzvou, abychom změnili směr myšlení a své problémy chápali jako úkoly a vyřešili je. Díky numerologii zjistíme dříve než se symptomy ozvou, jaké orgány či místa na těle máme oslabené či jinak náchylné. Můžeme se tak vyhnout budoucím nemocem či úrazům. Vhodným výpočtem operace si usnadníme hojení a uzdravování. Dobrým naplánováním otěhotnění můžeme předejít komplikacím. Udržíme-li si své zdraví v psychické a fyzické rovnováze, zajistíme si dobrý a pevný základ pro plnění svého životního úkolu.

Cena víkendového kurzu: 3 800 Kč

Kurz numerologie IV. - ... – hravé počítání

Tyto kurzy jsou určeny těm, kteří mají radost ze čtení čísel a chtějí se dále vzdělávat, objevovat číselné kombinace a poznávat skryté možnosti.

Cena víkendového kurzu: 4 000 Kč

Těším se na setkání s vámi.