Hlavní stránka Co je numerologie Poradna Kurzy a semináře Kalendář akcí Ceník služeb Dotazy a odpovědi Kdo jsem Kontakt Odkazy
Obsah diskuse je možné nahrát si na diktafon.
Respektuji přání a zájem klienta, garantuji diskrétnost a slušnost. Veškeré informace o klientech považuji za přísně důvěrné.

Poradenství individuální
 - porozumění sám sobě, rozpoznání svých vnitřních rozporů
 - pročištění pohledu na soukromý i pracovní život
 - čím si komplikujeme život - nalezení a řešení příčin osobních potíží - jak dále postupovat
 - řešení konkrétní situace či problému - jak napříště problému předcházet nebo jej řešit
 - pochopení a vyrovnání se s minulými i současnými životními situacemi
 - nalezení sebedůvěry a sebejistoty - tipy ke zlepšení osobního sebehodnocení
 - překonávání stereotypů, zábran, škodlivých návyků
 - využívání sebe sama - jak rozvíjet a správně využívat své tělo
 - nalézání životního smyslu, životních cílů a rolí – postupy a možnosti k jejich dosažení
 - mysl, tělo a stres - zmapování stresorů v osobním i profesním životě a jejich zvládání
 - efektivní rady, techniky a postupy pro zvládání napětí v rozmanitých oblastech života
 - zvládání emocí - vliv emocí na změnu vašeho těla - uplatnění emocí pozitivních
 - posílení sebeovládání - řešit konflikt s „chladnou hlavou“ - říci „ne“ bez pocitu viny
 - inventura důležitých oblastí života – práce, finance, domov, lidé, tělo…
 - jak mít svůj čas pod kontrolou
 - „první pomoc“ když strach, stres a jiné záležitosti omezují život


Poradenství partnerské
 - výběr nejvhodnějšího partnera
 - poznání osobního profilu partnera
 - nacházení společných motivů, zájmů a cílů - náhled a porozumění si navzájem
 - doporučení způsobu komunikace
 - řešení praktických otázek společného života
 - nejvhodnější naplánování svatby, otěhotnění
 - nalezení příčin a řešení konfliktu či krize a jak v dané situaci postupovat
 - utváření „partnerských dohod a pravidel“
 - nalézání společných postupů při výchově dětí
 - řešení konfliktů vzniklých spolužitím dvou či tří generací
a další

Poradenství, týkající se dětí
 - pochopení psychiky Vašeho dítěte - jaké skutečně je – charakterové vlastnosti
 - životní dráha dítěte
 - nadání dítěte - nejvhodnější koníčky a kurzy
 - slabiny dítěte – možný neúspěch
 - možnosti výběru vhodného studia
 - volba povolání
 - výběr jména
 - vztahy mezi rodiči a dítětem – dětmi, mezi sourozenci...

Poradenství situační
 - výpočet svatby, otěhotnění
 - koupě bytu, domu
 - výpočet nejvhodnějšího dne k provedení jakéhokoliv operativního zákroku (také plastické ch.)
 - založení firmy, jméno firmy
 - a další

Poradenství personální
 - výběr nového vhodného zaměstnance a jeho stabilizace ve firmě (metody určené k identifikaci rysů osobnosti, typologie osobnosti – temperamentu – diagnostika, chování a charakterové vlastnosti kandidáta, jeho schopnosti a dovednosti k výkonu dané profese)
 - písemné vyhodnocení každého zaměstnance a jejich rozdělení na perspektivní a neperspektivní
 - kariérový pohyb v organizaci – přemísťování zaměstnanců - zlepšení nebo zvýšení výkonu zaměstnanců díky správnému pracovnímu zařazení
 - výběr optimálního pracovního kolektivu, jeho doplňování a dotváření
 - efektivní vzájemné propojení potřeb zaměstnance s požadavky zaměstnavatele
 - upevnění sebevědomí a pozitivního myšlení v soukromí i v práci
 - zjišťování potřeb jednotlivců či skupin
 - rozvíjení pracovních vztahů - překonávání pracovních překážek a problémů, předcházení konfliktním situacím na pracovištiPoradenství písemné
Dostávám od Vás denně mnoho dopisů a e-mailů s žádostí o odpověď.
Z časových důvodů odpovídám pouze na některé z nich, není pro mne možné odpovědět na všechny tyto dopisy.

21. – 22.5. Numerologie I. – sebepoznání


11. – 12.6. Numerologie XXII. – hravé počítání


18. – 19.6. Numerologie II. – vztahy


25. – 26.6. Numerologie XXXII. – hravé počítání


17. – 18.9. Numerologie III. – zdraví


8. – 9.10. Numerologie I. – sebepoznání


15. – 16.10. Numerologie IV. – hravé počítání


12. – 13.11. Numerologie II. – vztahy


26. – 27.11. Numerologie V. – hravé počítání


10. – 11.12. Numerologie III. – zdraví